top of page

Onderzoek en Advies

Onderzoek kan gedaan worden, veelal via verwijzing van een bedrijfsarts, naar aard en omvang van problematiek van een medewerker, waarbij er sprake is van (vermoedelijke) psychische problematiek of als second opinion. 

 

Een uitgebreide analyse wordt gemaakt van: 

  1. De problematiek, zoals ervaren door de medewerker zelf. Waarbij tevens wordt betrokken welke bevindingen er tot nu toe zijn gemaakt door de bedrijfsarts, leidinggevende en dienst P O, zoals is vermeld in een eventuele verwijzing.

  2. De relatie van de medewerker ten opzichte van zijn of haar arbeidssituatie

  3. De persoonlijkheid van de medewerker voor zover dit van belang lijkt te zijn in de ontstane problematiek; eventueel met behulp van psychologisch testonderzoek.

  4. Inventarisatie van psychosociale omstandigheden en eventuele ingrijpende gebeurtenissen.

  5. Motivatie en mogelijkheden tot verandering en bereidheid zich daarbij te laten ondersteunen

Onderzoeksbevindingen en Advies worden besproken met de medewerker zelf en er wordt schriftelijk gerapporteerd aan de verwijzer.

Lees verder

bottom of page