top of page

Aanpak en resultaat

Mijn aanpak kenmerkt zich door een grondige analyse van de problematiek met specifieke aandacht voor de persoonlijkheids-ontwikkeling van degene die verwezen is of zichzelf aanmeldt.

Ik beschik over een gedegen (psycho-) diagnostische deskundigheid om dit te kunnen uitvoeren. Altijd zal ik alert zijn of er sprake is van onderliggende psychiatrische problematiek.

Het resultaat hiervan is dat er een duidelijke en onderbouwde beoordeling komt van de (on-)mogelijkheden tot verandering met een gefundeerd advies voor een eventueel vervolg. Hierdoor kan voorkomen worden dat onnodig allerlei trajecten gevolgd worden zonder blijvend effect, waardoor dit veel kosten, moeite en soms veel ellende kan besparen.

In het advies zal niet altijd een hulpaanbod van mijn praktijk vermeld staan. Soms ligt een vervolg op het advies niet binnen mijn mogelijkheden of competenties. Dan zal ik het advies geven voor hulp elders en daar eventueel naar verwijzen.

Soms is een hulpaanbod niet het adequate antwoord op de gegeven problematiek. Verandering is niet altijd mogelijk. Motivatie, hulpvraag, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt spelen hier uiteraard in mee.

Mijn stijl van werken is: open en duidelijk, communicatief, analyserend en confronterend, enthousiasmerend.

Onderzoeksvragen worden zo snel mogelijk beantwoord, ik heb een vlotte manier van werken.

bottom of page