top of page

Aanpak

Mijn aanpak kenmerkt zich door een grondige analyse van de problematiek met specifieke aandacht voor de persoonlijkheidsontwikkeling van degene die verwezen wordt of die zichzelf aanmeldt.

Ik beschik over een gedegen (psycho-) diagnostische deskundigheid om dit te kunnen uitvoeren.

Altijd zal ik alert zijn of er sprake is van onderliggende psychiatrische problematiek.

Mijn stijl van werken is: open en duidelijk, communicatief, analyserend en confronterend, enthousiasmerend.

bottom of page