top of page

Particulieren

Psychodiagnostisch Onderzoek en Coaching zal hoofdzakelijk plaats kunnen vinden na verwijzing door bedrijfsartsen. In een of enkele intakegesprekken kan gezamenlijk vastgesteld worden of en op welke wijze samen verder gewerkt kan worden. Ik heb geen contracten meer met zorgverzekeraars.

bottom of page