Mental coaching

Coaching kan worden geboden aan o.a.:

  • medewerkers op advies van leidinggevende en/of bedrijfsarts

  • leidinggevenden die dreigen vast te lopen door o.a. veranderende eisen, verhoogde werkdruk en/of persoonlijke omstandigheden c.q. de eigen persoonlijkheid

  • medisch specialisten op grond van dezelfde redenen als hierboven genoemd

  • medisch specialisten die op grond van een klacht van een patiënt gedaagd worden voor de tuchtraad

  • zelfstandig ondernemers die behoefte hebben aan een gesprekspartner die hen zelfreflectie en ondersteuning biedt bij hun vermogen tot het zelf oplossen van problemen of conflicten.

Carrière switch

Mental coaching kan ook worden geboden aan medewerkers in leidinggevende- of staffuncties die een carrière switch overwegen en door middel van een analyse van de eigen persoonlijke ontwikkeling en persoonlijkheidsstructuur beter in staat raken hierin keuzes te maken.