top of page

Vervolg Onderzoek en Advies

Een advies kan betrekking hebben op:

  • verandering van of in de arbeidssituatie,

  • ondersteuning in de arbeidssituatie,

  • mental coaching van de medewerker gericht op het beter leren aanwenden van eigen probleemoplossend vermogen

  • een psychotherapie gericht op het vergroten van zelfinzicht en zelfreflectie, op het oplossen van innerlijke conflicten en verwerking van ingrijpende levensgebeurtenissen.

 

 

Neuropsychologisch onderzoek

Er kan onderzoek gedaan worden naar het cognitief functioneren, zoals: geheugen, intelligentie, aandacht en concentratie, planning en flexibiliteit. Aanleidingen voor dergelijk onderzoek kunnen zijn: opvallend verminderd cognitief functioneren of vraagtekens over de cognitieve competenties bij bepaalde functies.

bottom of page