top of page

OMP staat voor Onderzoek en advies en Mental coaching. In deze praktijk integreer ik mijn deskundigheid en ervaring op genoemde terreinen en bied dit aan bedrijven en particulieren aan. 

 

Rode draad in mijn werk is: gedrag en symptomen analyseren op grond van interesse naar onderliggende (onbewuste) psychodynamiek, deze helder krijgen en indien mogelijk bewerkbaar zodat er meer innerlijke vrijheid ontstaat en het functioneren in het leven ten goede komt. Duidelijk zal ik zijn over de (on)mogelijkheden die ik zie om tot verandering te kunnen komen.

bottom of page