Psychotherapie

Psychotherapie kan geïndiceerd zijn als duidelijk wordt dat de problematiek vooral in de persoon zelf aanwezig is. Vanwege ingrijpende persoonlijke ervaringen, innerlijke conflicten en/of door de persoonlijkheidsstructuur. Indien iemand dit zelf ook onder ogen kan zien, in staat is tot zelfreflectie en gemotiveerd is hier iets aan te doen, kan er een psychotherapie-indicatie plaats vinden. Aan de hand van het resultaat hiervan wordt beoordeeld of een inzichtgevende (psychoanalytische) psychotherapie aangeboden kan worden of dat doorverwijzing gewenst is. 

 

Vanaf 1 januari 2017 heb ik geen contract meer met de zorgverzekeraars wat betreft psychotherapie en ben ik alleen nog beschikbaar voor zelf betalende mensen die een psychoanalytische benadering wensen. 

 

Supervisie en Leertherapie: hiervoor ben ik beschikbaar voor de GZ-opleiding, opleiding voor Psychotherapeut en opleiding voor Klinisch Psycholoog.